První a největší 3D tiskárna pro tisk budov v ČR,
3. největší tiskárna budov v Evropě


3D tiskárna pro tisk budov z betonových směsí vznikla na základě spolupráce mezi firmami - Podzimek & synové a Strojírny Podzimek a akademickými pracovišti - Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT, odborníky z Fakulty stavební ČVUT.

Vývoj tiskárny proběhl v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR (TH04010143 - 3D TISKÁRNA BUDOV A PREFABRIKOVANÝCH KOMPONENT PRO STAVEBNICTVÍ 4.0) v rámci programu Epsilon.

Cílem projektu byl nejen vývoj 3D tiskárny, ale také zvládnutí problematiky zpracování a řízení vlastností tiskové hmoty.

 

Přednosti 3D tiskárny Podzimek


• Plynule regulovatelný nástup doby tuhnutí směsi díky unikátnímu řešení.
• Konstruována pro práci ve venkovním prostředí, a to bez ochranné stavby.
• Tisk je tak možno realizovat přímo na místě finálního umístění stavby.
• Možnost tisku libovolných tvarů, ornamentálních prvků fasád a dalších stavebních komponent.

 

Parametry 3D tiskárny

Pracovní prostor tiskárny má půdorys 15 m × 7,5 m a výšku 5,5 m.

 

Koncepce portálu, pojíždějícího po kolejnicích, s vertikálně se pohybujícím příčníkem, který nese tiskovou hlavu. Ovládání je založeno na průmyslovém řešení s využitím systému Sinumerik. Činnost tiskárny, včetně nástupu tuhnutí tiskové hmoty, řízena pomocí G‑kódu.

 
 

Výhody stavebního 3D tisku


Snížení podílu lidské práce
Zrychlení výstavby
Automatizace procesů
Opakovatelnost projektů

Výhledové snížení nákladů
Unikátní tvarosloví staveb
Potenciál růstu trhu
Atraktivita pro mladé techniky

 

3D tiskárna Podzimek je výsledkem invence, know‑how a práce vývojového týmu pod vedením Martina Podzimka a firmy Strojírny Podzimek s.r.o.

Konstrukci tiskárny vyrobily Strojírny Podzimek s.r.o., tradiční výrobce a dodavatel technologií pro kamenoprůmysl a vodní stavby. Za vývojem kompletní konstrukční části 3D tiskárny, spolu s technologií dopravy tiskové směsi k trysce, stojí Ústav konstruování a částí strojů FS ČVUT.

Vývoj unikátní stavební hmoty specifických parametrů svým výzkumem a know‑how zaštítila FSv ČVUT.

Účastníci projektu


Podzimek & synové Strojírny Podzimek ČVUT stavební ČVUT strojní

 

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.